Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • Po polsku
  • Slovensky

Obsah

Pověsti Karlštejnska

Pokud jste se prošli Karlštejnskem, nahlédli do kouzelných zákoutí, možná jste zaslechli poznámku o Hagenovi, Zlatém koni či o poustevníku Ivanovi. Na těchto stránkách se můžete dozvědět mnohem víc. Pokud máte teprve v plánu výlet do nejstaršího turistického regionu v Čechách, pověst, kterou si zde přečtete, Vás může doprovázet a doplnit tak scenérii přírodních krás Karlštejnska.

Hans Hagen

Velka Amerika

Německý voják Hans Hagen, který se ukryl před partyzány na sklonku války v labyrintu štol lomů Amerika, dodnes děsí všechny ty, kdo se odváží do labyrintu vstoupit. Kdo starý gong u Hagenovy štoly rozezní, ten se z podzemí nevrátí nebo do roka zemře.více...

Jděte  po žluté turistické cestě z Mořiny k Dubu Sedmi Bratří a shlédněte  zatopené vápencové lomy Velká a Malá Amerika.

www.lomy-amerika.cz

 


Pověst o chamtivé a zlé paní z blízkého hrádku. Chtěla se zmocnit velkého pokladu ukrytého ve zdejších skalách. Když přelstila strážného ducha, země se rozestoupila a paní vstoupila do podzemí. Už však odtud nikdy nevyšla a za svou lakotu byla i se svým koněm proměněna ve zlato. Na paměť zlaté sochy skryté v podzemí byl vrch pojmenován Zlatý kůň. více...O Zlatém koni

Navštivte nejrozsáhlejší krasové jeskyně v Čechách – Koněpruské jeskyně.

Otevřeno IV.-X. denně.

www.caves.cz

 

O pasáčkovi

Jednoho dne pásl malý pasáček ovečky na vrcholu Zlatého koně. Viděl kouř vycházející z díry ve skále, ve které seděl  na hromadě peněz zarostlý vousatý muž. Ten mu dal pár mincí pod podmínkou, že pasáček nikomu nevyzradí, co viděl. Jenže hned, jak vylezl pasáček ven, utíkal dolů do vesnice a tajemství vyzradil. více...

Ve Svrchním patru Koněpruských jeskyní byla nalezena středověká penězokazecká dílna, která byla provozována někdy mezi lety 1469 - 1472.

 

Svatoivanská legenda

Svaty Jan pod Skalou

Poustevník Ivan žil spolu se svou laní v 9. století v travertinové jeskyni ve Svatém Janu pod Skalou. Zlí duchové ho tam však pokoušeli, a tak chtěl jeskyni opustit. Na cestě odtud se Ivanovi zjevil sv. Jan Křtitel a daroval mu kříž. Tímto křížem Ivan zlé duchy z jeskyně vyhnal. V jeskyni sv. Ivana je dodnes vidět v travertinu komín, kterým zlí duchové uprchli. Na místě setkání byla vystavěna Kaple Povýšení sv. Kříže. více...

Navštivte malebnou obec Svatý Jan pod Skalou - kostel Narození sv. Jana Křtitele a jeskyni sv. Ivana.

Otevřeno IV.-X. o víkendech, o letních prázdninách denně.

Šemíkův pomnik

 

O Křesomyslu a Horymírovi

Horymír měl před svou popravou na Vyšehradě poslední přání, projet se na věrném koni Šemíkovi. Brány hradu byly zavřeny, Šemík však dlouhým skokem hradby přeskočil a donesl Horymíra do Neumětel. Šemík si skokem ublížil a umřel. Horymír ho pohřbil před vraty svého dvora a dodnes tam je kamenem označeno místo Šemíkova hrobu. A když hrob někdo poškodí, stihne celou ves neštěstí.  více...

Navštivte Šemíkův pomník, na kterém stojí: „V Neumětelých se věřilo a věří, že zde Šemík, věrný kůň rytíře Horymíra, zakopán leží.“

 

Pověst o Keltně

Glasstar

Studánka Keltna u silnice z Úhonic do Nenačovic je prastará, opředená pověstí o paní Keltně. Lidé si vyprávěli, že jednou se chtěla paní Keltna ve studánce vykoupat. Na blízkém poli oral sedlák se  spřežením volů. Paní Keltna na něho volala, aby odjel. Sedlák neposlechl a oral dál. Na pokyn kněžky snesl se z nebe temný mrak a silný vítr a sedlák i se spřežením byl odnesen…

Jděte po červené turistické cestě  údolím Kačáku a navštivte rodinnou sklárnu Glasstar v Nenačovicích a Skanzen těžby železné rudy Chrustenickou šachtu.

www.ceske-sklo.cz/glasstar (otevřeno každý den)

www.chrustenicka-sachta.cz (otevřeno VII.-IX. o víkendech)

  

Pověst o dvou vysokých věžích a pýšeChoteč

Mladý zeman stavěl na památku svých zemřelých rodičů v Chotči kostel. Protože mu panování stoupalo do hlavy, chtěl, aby byl kostel větší a větší nebo alespoň věže vysoké až do nebe. Pro svou pýchu však zapomněl na své skromné rodiče. Jednoho dne přišla do Chotče bouřka, jednu z věží zasáhl blesk a od té doby má chotečský kostel jen malé věžičky.

Navštivte raně barokní Kostel sv. Kateřiny v Chotči a jděte dále po červené stezce údolím Radotínského potoka kolem starobylých mlýnů.

www.chotecpz.cz

 

Dub sedmi bratří

Dub sedmi bratri

 

Dub sedmi bratří je jeden z nejstarších žijících stromů v širokém okolí, jeho stáří je odhadováno na 350 roků. Právě pod tímto stromem se údajně dělilo o kořist sedm bratrů loupežníků.

 

Jděte z Karlštejna po červené turistické cestě Vojty Náprstka přes Bubovické vodopády do Svatého Jana pod Skalou.

 

 

Pověst o založení obce Ořech

Orech

Předkové se chtěli usadit v Ořechu. Potřebovali však zjistit, které místo by bylo nejlepší pro postavení vesnice. Podle tehdejšího zvyku smrtelně zranili bílého koně a vypustili ho. Kůň doběhl až na skalnatý pahorek nad prameništěm potoka, do míst, kde dnes stojí kostel. Tam padl k zemi a skonal. Zde vnikla první svatyně tehdejších obyvatel a kolem se pomalu rozrůstala nová obec.

Navštivte obec Ořech a kostel Stětí sv. Jana Křtitele, kde pod osmibokým sloupem ve středu lodě kostela jsou prý dodnes uloženy kosti koně.

www.obecorech.cz

 

Kaplička u „Kyselé vody“

Svinaře

Na svinařském zámku kdysi žila půvabná a laskavá zámecká paní. Onemocněla však a při jedné z procházek ji přepadla veliká slabost. Služebná uviděla pramen vody, kterou paní podala. Paní hraběnce se udělalo lépe a uvěřila, že je voda léčivá. Chodila k prameni, pila jeho vodu a zcela se vyléčila. Z vděčnosti nechala u pramene vystavět kapličku. Voda se stala slavnou a pramen zde je dodnes.

Navštivte obec Svinaře a každoroční červnové Svinařské řetězení na zámku Svinaře.

www.svinare.com

 

 

www.svinare.cz

 

 

Dub u Vonoklas

Dub u Vonoklas

Dub je opředen pověstí z doby císaře Karla IV., podle které na jeho větvích odpočíval havran, který nosil zprávy z Karlštejna na královský hrad v Praze. Na cestě z Černošic-Vráže do Vonoklas stojí památný dub letní. Nejstarší strom v CHKO Český kras je vysoký 14 metrů a jeho obvod je 524 cm.

Jděte po bývalé žluté turistické cestě (v terénu ještě značená) z Vráže do Vonoklas až na kraj lesa, kde dub stojí.

www.vonoklasy.cz

 

Vrch Babka

V jeskyni pod vrcholem Babky přespával známý „lotr Babinský“. Jednou zde potkal stařenu s těžkou nůší, i pomohl jí. Pokračovali společně v cestě a stařenka začala nevědouc pomlouvat starého lotra Babinského, který každého okrade. Když si chtěla na chvíli sednout na pařez a odpočinout, stačil však Babinský za trest na pařez rozhodit cvočky do bot a stařena na ně tvrdě dosedla. Cvočky se jí zapíchaly do prodloužených zad a babka začala ječet. Babinský jí řekl: „To máte za to, že jste pomlouvala Babinského – to jsem totiž já.“ Od těch dob se tam říká „Na Babce“.

Navštivte město Řevnice s krásnou vyhlídkou ze skalnatého vrcholu Babka.

www.revnice.cz