Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • Po polsku
  • Slovensky

Obsah

Vyvalte Sudy!

 
Příznivce dobrého pěnivého moku asi zklamu. Dnes nepůjdeme do pivovaru, ale do tajemné Černé rokle. Ale nebojte se, Sudy budou!
Černá rokle je velmi úzké údolí, které se klikatí mezi Radotínem a Kosoří. Není příliš dlouhé, ale na procházku a na prohlídku si jistě udělejte čas.
Začněme třeba v Radotína. Vstup do údolí vede branou pod železničním mostem na vlečce do cementárny Lochkov. Ulice se jmenuje příhodně – V Sudech, stejně tak i zastávka autobusů 165, 246 nebo 256.
Samotná cesta údolím je zajímavá především při pohledech vlevo na Šachetský potok (vlévá se do Radotínského potoka). Avšak to nejzajímavější je napravo. Musíte se však jednou ze slepých cestiček prodrat mezi vzrostlými stromy a trochu kousek do kopce. Pod nohama budete mít velké množství kamení, ve kterém lze najít několik krásných zkamenělin. Je to jedno z nejoblíbenějších a nejnavštěvovanějších nalezišť v širém okolí. A nad hlavou se vám otevře pohled na Sudy. Skály, které mají tvar obřích sudů. Pohled zespodu není tak přesvědčivý, ale bylo by škoda si ho neužít.
Pohled na Sudy daleko víc oceníte, až dojdete po asfaltové cestě před obec Kosoř. Tam se vám Sudy ukáží na pravé straně v celé své nádheře. I díky Sudům je Černá rokle od roku 1970 Národní přírodní památkou a je přísně chráněna.
V obci samotné pak projdete Průběžnou ulicí kolem starého kláštera s nově zrekonstruovanou kaplí sv.Anny. Pokračujete ulicemi Nad Vodárnou a Dolejší. Na konci Dolejší ulice se vám otevře široký rozhled. V tu chvíli budete stát na Sudech a pod sebou uvidíte celou klikatící se Černou rokli, kterou jste před tím prošli. A nad ní jednotlivé části Prahy a také nově dokončovaný Lochkovský most.
Až se dostatečně pokocháte vyhlídkou, musíte se rozhodnout, kam dál. Zpět do Radotína se dostanete autobusem č.309 nebo 313. Můžete se vrátit stejnou cestou. Ti odvážnější a zdatnější mohou popojít zpět k obci a najít si úzkou pěšinku, která vede zpět přímo kolem sudů. V žádném případě neslézejte přímo ze Sudů! Šedý vápenec je v těchto místech velmi zvětralý a je to nebezpečné.
A kdo si chce užít šlapání a přírody o trochu víc, může vyrazit zpět ulicemi Dolejší, Brigádníků a Lesní až na konec obce. Dále pak rovně kolem lomu na vápenec, lesem až k místům, kde se otevře menší vyhlídka na Radotínské údolí a pak již prudce dolů z kopce pěšinkou k Maškovu mlýnu na Radotínské potoce. Odtud můžete pokračovat autobusem č.256 nebo se vydat po proudu potoka přes osadu Cikánka, Špačkův mlýn a kolem lomů (kde stával i Kalinův mlýn, dnes po něm není ani památky) až k lochkovské cementárně a dále až do Radotína k místu, kde jsme cestu započali.
Celý okruh měří cca 10km, samotná cesta roklí k vyhlídce cca 4km.