Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • Po polsku
  • Slovensky

Obsah

 

Zpravodajská brigáda Železo

Nová publikace o odboji na jihozápad od Prahy za 2. Světové války.

Od konce 2. Světové války uplynulo již více než 70 let. A aby se nezapomnělo ani na hrdinství, odvahu a skutky místních obyvatel, vydal Svazek obcí Region Jihzápad kpii deníku mapujícího odboj „Vojenské zpravodajské jednotky Železo“ na konci války. Den po dni a krok po kroku jsou zaznamenány konkrétní činy a kroky, které urychlily konec války v regionu a nejbližším okolí. A sleduje místní hrdiny i při pomoci Pražskému povstání, setkání a spolupráci s Vlasovci. Původní, na psacím stroji psané zápisky byly doplněny o několik dobových fotografií.

Publikace je k dostání ve všech obcích regionu a vzdálenější si ji mohou objednat v kanceláři Regionu Karlštejnsko, info@karlstejnsko.com, tel. 725814747, Ořech, Kopaninská 189.

A jedna zajímavost na závěr. Když si všechny obce vypsaly, kolik která potřebuje publikací pro své obyvatele, činil součet výtisků 1945 ks.