Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • Po polsku
  • Slovensky

Obsah

 Karlštejnsko pověstmi opředené

Neméně zajímavou legendou jsou legendy z Ořecha, Řevnic a dalších vesnic Karlštejnska.
Jedna z pověstí, která se váže k založení Ořecha, vypráví o předcích, kteří se rozhodli postavit novou osadu. Nebyli si ale jistí, jaké místo by bylo nejvýhodnější, a tak se rozhodli jednat podle tehdejšího zvyku. Vybrali nejkrásnějšího bělouše ze stáda a bodli ho kopím do slabin. Kůň byl smrtelně raněný, vyděšený a snažil se utéct. Doběhl prý na skalnatý pahorek poblíž pramene potoka a tam skonal.
Předkové na tomto místě postavili kostel a doprostřed pod osmiboký sloup pohřbili mrtvého koně. Kostel se dnes jmenuje Stětí sv. Jana Křtitele. Jestli jsou tam doopravdy ostatky koně, zatím nikdo nezjistil, ale Ořech má dodnes ve znaku statného vzpínajícího se bělouše.

OřechOřech

Jen pár kilometrů od Ořecha leží malá vesnička Choteč. Na vrcholku kopce nad obcí se tyčí kostel sv. Kateřiny. Snad každého zaujmou dvě věžičky v průčelí, které jsou oproti kostelu příliš malé.
Malé se zdály i pyšnému zemanovi, který nechal kostel postavit na památku svých rodičů. Vláda nad poddanými mu stoupla do hlavy a usmyslel si, že věže musí sahat až do nebe. Povolal nejlepší stavitele v kraji a nechal obě věže zvýšit tak, že se majestátně tyčily nad kostelem. Jednoho dne však přišla bouřka a blesk uhodil do jedné z věží. Zeman si uvědomil, že byl zaslepený pýchou, zastyděl se a na výraz pokání nechal obě věže zkrátit. Tak mají na Chotči dodnes připomínku přísloví, které říká, že pýcha předchází pád.
Chotečskály u babky
Podle jiné pověsti se poblíž Řevnic kdysi ukrýval známý lotr Babinský. Že to nebyl tak strašlivý „lotr“, ale normální člověk, vypráví pověst, která dala jméno jednomu řevnickému kopci. Když se jednou Babinský vracel do jeskyně, ve které se ukrýval, uviděl stařenku, jak nese do kopce nůši plnou chroští. Řekl si, že udělá dobrý skutek, a nabídl jí pomoc. Babka nevěděla, s kým má tu čest, a začala Babinského pomlouvat. Ten se nejprve rozzuřil, ale zachoval klidnou tvář a čekal na odplatu. Když si stařena chtěla odpočinout a usedala na pařez, Babinský pod ní hodil hrst cvočků. Jak dosedla, zapíchaly se jí do zadní části těla. Babka vyskočila, začala ječet a utíkala pryč tak rychle, že si u pařezu zapomněla nůši. Zatímco běžela, Babinský za ní volal a vysvětloval jí, čím si bolest zasloužila. Od té doby kopci nikdo neřekne jinak, než Babka.
Odpočinout a naobědvat se můžete po cestě v Rapíru v Ořechu, v restauraci Radnice v Chýnicích, Úlety v Letech nebo hotelu Grand v Řevnicích.